Ilmainen lajikokeilu keväällä 2024

Tule kokeilemaan roller derbyä ilmaiseksi!
Järjestämme 17.3. ilmaisen kokeilukerran Keltakankaan liikuntahallilla kello 18-19.30. Osoite on Viirinkankaantie 1. Käynti on rakennuksen takaosasta.

Tarjoamme lainavarusteet ja autamme alkuun! Ota mukaasi vain urheiluun sopivat vaatteet ja juomapullo. Kokeilukerta on avoin kaikille yli 18-vuotiaille liikuntataustaan tai sukupuoleen katsomatta! Noudatamme tapahtumissamme turvallisemman tilan periaatteita.

Ilmoittauduthan kokeilukerralle alla olevan linkin kautta, jotta voimme varata sinulle oikean kokoiset varusteet.

[IN ENGLISH]

Come try roller derby for free!

The open skate is organized at Keltakangas Sports Hall on Sunday, March 17th from 6 p.m. to 7:30 p.m. The address is Viirinkankaantie 1. Enter the sports hall from the back of the building.

We offer loan equipment for skating and help you get started! All you need is some clothes suitable for indoor sports and a water bottle. Everyone over the age of 18, regardless of sports background or gender are welcome! We follow the principles of a safer space in our events.

Please sign up for the open skate via the link below, so we can reserve the right sized equipment for you.

Syksyn 2023 alkeiskurssi ja ilmaiset kokeilukerrat

[FI / ENG]

Kokeilukerrat 24.9. ja 1.10.

Järjestämme tänä syksynä jälleen ilmaisia kokeilukertoja kaikille lajista kiinnostuneille. Mukaan tarvitset vain liikuntaan sopivat vaatteet ja vesipullon, lainavarusteet saat seuralta! Kokeilukerrat pidetään Keltakankaan liikuntahallissa, Viirinkankaantie 1 (käynti rakennuksen takaosasta) sunnuntaina 24.9. sekä 1.10. klo 18-19.30. Kokeilukerrat ovat avoimia kaikille yli 18-vuotiaille sukupuolesta ja liikuntataustasta riippumatta! Noudatamme kaikissa tapahtumissamme turvallisen tilan periaatteita.

Jotta voimme varata sinulle oikean kokoiset lainavarusteet, ilmoittauduthan kokeilukerralle tällä lomakkeella:


Boot Camp -viikonloppu 14.-15.10. ja alkeiskurssi

Aloittelijakurssi starttailee boot camp -viikonlopulla 14.-15.10.2023 klo 10-14 Keltakankaan liikuntahallilla ja jatkuu viikottaisilla treeneillä vuoden loppuun saakka. Kurssin aikana osallistujat oppivat luistelemaan, kaatumaan ja pysähtymään turvallisesti, sekä ottavat haltuun roller derby -pelin perusteet. Luistelu- ja tekniikkaharjoituksia järjestetään kahdesti viikossa: tiistaisin klo 19-20.30 Lyseonpuiston lukiolla (pois lukien viikot jolloin harjoitukset siirtyvät kirjoitusten takia Kairatien liikuntasalille perjantaisin klo 19-20.30) sekä sunnuntaisin klo 17.30-19 Keltakankaan liikuntahallilla. Aloittelijakurssiin kuuluu myös 2 teoriatuntia, jossa käymme läpi roller derbyn sääntöjä. Teoriatunnit pidetään kahtena sunnuntaina ennen treenien alkua.

Voit hankkia roller derby- varusteet itse tai lainata ne seuralta; quad-malliset rullaluistimet, multi-impact mallinen kypärä, kyynär-, polvi-, ranne- ja hammassuojat. Aloituspaketit ovat hinnaltaan n. 210 € ylöspäin. Tällä hetkellä Suomessa ei ole liikettä, joka myisi näitä luistimia, joten ne täytyy tilata netistä. Facebookissa on myös suomalainen Derbykirppis Rollaattori, josta voit löytää varusteita käytettynä. Autamme mielellämme varustehankinnoissa, jos niiden suhteen on kysymyksiä. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse tai sosiaalisen mediamme kautta.

Aloittelijakurssin maksu (60 €) pitää sisällään boot camp -viikonlopun, syyskauden treenit, sääntöjä koskevat teoriatunnit että seuran jäsenyyden loppuvuodeksi. Järjestämme myös yhteisiä tapahtumia silloin tällöin. Lisäksi jäsenenä sinulla on mahdollisuus ostaa seuran merchejä jäsenhintaan ja jäsenenä olet äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa. Aloittelijakurssimaksun voit maksaa myös ennen kurssin alkua ja tämä ennakkomaksu varmistaa paikkasi kurssille. Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisen jälkeen.


Voit vapaasti tulla seuraamaan edistyneemmän ryhmän derbyharjoituksia milloin tahansa.


Fall 2023 beginner course and free open skates

Open Skates 24 Sept and 1 Oct

We are organizing try-out sessions for everyone interested in roller derby. All you need to bring is clothes suitable for exercise and a water bottle, we will provide you with the skates and protective gear! The try-outs will be held in the Keltakangas sports hall, Viirinkankaantie 1 (enter from the back of the building) on Sunday, September 24th and October 1st from 6 to 7:30 p.m. Try-outs are open to everyone over 18 years, regardless of gender and sports background! We follow the principles of safe space in all our events.

So that we can reserve the right size loan equipment for you, please register for the try-outs using this form:


Boot Camp weekend 14-15 October and beginner’s course

The beginner’s course starts with a boot camp weekend kept on October 14th and 15th from 10 a.m. to 2 p.m. at the Keltakangas sports hall and continues with weekly training until the end of the year. During the course, participants learn to skate, fall and stop safely, and learn the basics of the roller derby. Skating and technique exercises are organized twice a week: on Tuesdays from 7 p.m. to 8:30 p.m. at Lyseonpuisto high school (excluding weeks when the exercises are moved to the Kairatie gym on Fridays from 7 p.m. to 8:30 p.m.) and on Sundays from 5:30 p.m. to 7 p.m. at the Keltakangas gymnasium. The beginner’s course also includes 2 theory lessons, where we review the rules of roller derby. Theory classes are held on two Sundays before the start of training.

You can get the roller derby equipment yourself or borrow it from the club; quad model roller skates, multi-impact model helmet, elbow, knee, wrist and tooth protectors. Starter packages are priced from €210 and up. Currently, there is no store in Finland that sells these skates, so you have to order them online. You can also find used equipment from Finnish Derbykirppis Rollator on Facebook. We are happy to help you with equipment purchases if you have any questions about them. You can contact us by email or through our social media.

The fee for the beginner’s course (€60) includes the boot camp weekend, autumn season weekly training, theory lessons about the rules and club membership for the rest of the year. We also organize joint events from time to time. In addition, as a member you have the opportunity to buy the club’s merch at the membership price and as a member you have the right to vote at the association’s meetings. You can also pay the beginner’s course fee before the course begins, and secure that way your place on the course. We will send payment instructions after registration.


Feel free to come and watch the more advanced group derby practice at any time.

Kevään 2023 alkeiskurssi ja ilmaiset kokeilukerrat

[FI / ENG]

Ne ovat täällä taas! Tule kokeilemaan quad- luistimia ja roller derbyä Keltakankaalle sunnuntaina 19.2. klo 18 alkaen. Kaikille osallistujille pyritään järjestämään oikeankokoiset luistimet ja suojat lainaan kokeilukerralle. Päälle kannattaa pukea liikuntaan sopivat vaatteet ja mukaan ottaa vesipullo. Ilmoitathan mikäli joudut perumaan osallistumisesi. Näin saamme varusteet jonkun toisen käyttöön. HUOM! Osallistuminen vaatii vähintään 18 vuoden iän. Kokeilukerta on ilmainen.

Aloittelijakurssi starttailee kokeilukertojen jälkeen helmikuun lopussa ja se tulee kestämään 14.5.2023 saakka. Kurssin aikana osallistujat oppivat luistelemaan, kaatumaan ja pysähtymään turvallisesti, sekä ottavat haltuun roller derby -pelin perusteet. Luistelu- ja tekniikkaharjoituksia järjestetään kahdesti viikossa: tiistaisin klo 19-20.30 Lyseonpuiston lukiolla (pois lukien viikot 9-15 jolloin harjoitukset siirtyvät kirjoitusten takia Kairatien liikuntasalille perjantaisin klo 19-20.30) sekä sunnuntaisin klo 17.30-19 Keltakankaan liikuntahallilla. Aloittelijakurssiin kuuluu myös 2 teoriatuntia, jossa käymme läpi roller derbyn sääntöjä. Teoriatunnit pidetään maaliskuussa kahtena sunnuntaina ennen treenien alkua.

Voit hankkia roller derby- varusteet itse tai lainata ne seuralta; quad-malliset rullaluistimet, multi-impact mallinen kypärä, kyynär-, polvi-, ranne- ja hammassuojat. Aloituspaketit ovat hinnaltaan n. 210 € ylöspäin. Tällä hetkellä Suomessa ei ole liikettä, joka myisi näitä luistimia, joten ne täytyy tilata netistä. Facebookissa on myös suomalainen Derbykirppis Rollaattori, josta voit löytää varusteita käytettynä. Autamme mielellämme varustehankinnoissa, jos niiden suhteen on kysymyksiä. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse tai sosiaalisen mediamme kautta.

Aloittelijakurssin maksu (60 €) pitää sisällään kevätkauden treenit, sääntöjä koskevat teoriatunnit että seuran jäsenyyden loppuvuodeksi. Järjestämme myös yhteisiä tapahtumia silloin tällöin. Lisäksi jäsenenä sinulla on mahdollisuus ostaa seuran merchejä jäsenhintaan ja jäsenenä olet äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa. Aloittelijakurssimaksun voit maksaa myös ennen kurssin alkua ja tämä ennakkomaksu varmistaa paikkasi kurssille. Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Voit vapaasti tulla seuraamaan edistyneemmän ryhmän derbyharjoituksia milloin tahansa.


Spring 2023 beginner course and free open skates

They are here again! Come and try quad skates and roller derby at Keltakangas sports hall on Sunday, February 19th from 6 p.m. onwards. We try to arrange the right size skates and protections for all participants to borrow for the open skate. You should wear clothes suitable for exercise and take a water bottle with you. Please let us know if you have to cancel your participation. This way we give the equipment for someone else’s use. NOTE! Participation requires at least 18 years of age. The open skate is free.

The beginner’s course will start after the trial sessions in the end of February and will last until May 14, 2023. During the course, participants learn to skate, fall and stop safely, and learn the basics of the roller derby game. Skating and technique practice are held twice a week: on Tuesdays from 19:00 to 20:30 at Lyseonpuisto high school (excluding weeks 9 to 15 when the exercises are moved to the Kairatie gym on Fridays from 19:00 to 20:30) and on Sundays from 17:30 to 19:00 at the Keltakangas sports hall. The beginner’s course also includes 2 theory lessons, where we review the rules of roller derby. Theory lessons are held in March on two Sundays before the start of training.

You can buy the roller derby equipment yourself or borrow it from the club; quad model roller skates, multi-impact helmet, elbow, knee, wrist pads and a mouth guard. Starter packages are priced from 210 € and up. At the moment, there is no store in Finland that sells these skates, so you have to order them online. There is also a Finnish Derbykirppis Rollaattori on Facebook, where you can find used equipment. We are happy to help you with equipment purchases if you have any questions about them. You can contact us by email or through our social media.

The fee for the beginner’s course (60 €) includes training for the spring season, theory lessons about the rules and club membership for the rest of the year. We also organize joint events from time to time. In addition, as a member you have the opportunity to buy the club’s merch at the membership price and as a member you have the right to vote at the association’s meetings. You can also pay the beginner’s course fee before the course starts, and this advance payment secures your place on the course. We will send payment instructions after registration.

Feel free to come and watch the more advanced group practice derby at any time.